Chinnasalem Kongu Mahal

Chinnasalem Kongu Mahal (Kongu Marriage Hall / Kongu Kalyana Mandapam)
Salem Main Road,
Chinnasalem Bypass,
Ammaiyagaram, Chinnasalem,
Tamil Nadu 606201
Mobile Number: +91 88707 90971