News

சின்னசேலம் ஏரியில் உள்ள சீமை கருவேலமரங்கள் அகற்றம்

சின்னசேலம் ஏரியில் உள்ள சீமை கருவேலமரங்கள் அகற்றும் வேலையில், சின்னசேலம் வாசவி கிளப், அரிமா சங்கம், மில் அமைப்பினர் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் கலந்துக்கொண்டனர்.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − = 12

%d bloggers like this: